Sjöbergen - Sandarne.

Längst ute i västra delen av det gamla Majornas första rote ligger Sandarne (Sandarna)- Sanna i dagligt tal. Husen låg spridda på Sanna- och Sjöbergen, förbundna med varandra endast med mindre vägar och stigar. Nere i vänster hörne syns dåvarande gränsen till Västra Frölunda.

För att se husen klicka på husnumren som är angivna med rött.

Vill Du se kartan med tillfarterna till Älvsborgsbron inlagd så klicka här

När Du vill lämna Majornas västra utpost, så gå tillbaka här
Karta över Göteborg 1923 inlagd 5 maj 2011. Husmarkeringar och text i rött inlagda av Bert Petersson
Majorna i våra hjärtan
Vävmästare: Bert Petersson
info(a)majgrabbar.se