Karta över Gröna gatan området

Många har efterlyst en karta för att kunna orientera sig inom området. Tyvärr saknar jag en bra karta, så i avvaktan på en bättre får denna hemslöjd duga.

Pilarna visar var ungefär fotografen har stått, när bilderna tagits. Årtal saknas, men kan ungefär anges till 1910-1920-talen, lycka till med promenaden.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna området vid Gröna gatan,så gå tillbaka här