Pölgatan.
Majornas 3R:138 och 137.
STORA KLÄMMAN OCH LILLA KLÄMMAN.


I Stora Klämman bodde syskonen Svensson under 1900-talets första decennier. Vill Du se familjen och höra syskonen sjunga om livet på Ölvägen, så klicka på Stora Klämman.

Klicka i höger kant för att vrida till höger och se Hjortbergska huset. Klicka i vänster kant för att gå Pölgatan mot Allmänna vägen.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 11 juni 2005. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Pölgatan, så gå tillbaka här