Kusttorget 2R:31A Klamparegården,

Tomterna Triton och Grimsberg tycks ha legat till en del där den gamla Klamparegården och Majornas brandstation var belägna, till en del där Kusttorget nu ligger. Enligt uppgift skall byggnaderna på dessa båda tomter ha brunnit ner. Landshövding G. Edenhielm skall 1841 ha lämnat de öde tomterna till torg, men satt som villkor, att mindre bergknallar skulle bortsprängas och området planeras. Så uppkom Kusttorget.

För att komma till Kusttorgets norra sida, klicka i vänsterkant, Kusttorgets östra sida, klicka i högerkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 6 juli 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här