Gröna gatan 11 B
Holmströmska huset
Foto: Gustaf Johansson


Trädgården bakom huset gränsade till Timmermansgatan.

Klicka på gatan till vänster om huset för att gå västerut till Gröna gatan 14 B och C på andra sidan Timmermansgatan. Klicka i nederkant för att komma österut till Nilssonsgatan.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna området vid Gröna gatan,så gå tillbaka här