Nilssonsgatan 6

Den lilla speceriaffären i hörnhuset fanns kvar en bit in på 1920-talet.

Klicka på grabben i mitten, så får Du se vad han tittar på. Klicka i högerkant för att fortsätta Gröna gatan österut. Klicka på gatan i nederkanten för att fortsätta Gröna gatan västerut mot Timmermansgatan. För att komma till Karl Johansgatan klickar Du i vänsterkant på det låga huset.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna området vid Gröna gatan,så gå tillbaka här