Gröna gatan 14 B o C

Barnen står på Gröna gatan nära Timmermansgatan. I bakgrunden skymtar ett hus på berget, är det möjligen ett annex till Majornas sjukhus? Vet du, så skicka ett mail till adressen nederst på sidan.
Klicka till vänster om barnen för att komma österut. Klicka till höger, för att komma till Majornas sjukhus på Timmermansgatan.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna området vid Gröna gatan,så gå tillbaka här