Karl Johansgatan 82, 1R:119

Klicka till vänster för att komma till Nilssonsgatan, klicka till höger för att se J.E. Armstrongs affär, klicka på huset för att komma till baksidan.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här