Karl Johansgatan 94, 96 1R:109, och 98, Enegrenska gården 1R:108, tomten Pelikanen.

Enegren bryggde svagdricka till försäljning. Bryggeriet låg in på gården. Till höger går *Höglundsgatan in.

För att komma Karl Johansgatan österut, klicka i nederkant, Klicka i högerkant för att komma in på *Höglundsgatan och se Enegrenska huset därifrån.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här