*Gråbergsgatan 37, 35 och 34, 32, 30
Majornas 1R:107, svart C, E och B, D, F, H,K.


Till vänster nere i buskaget ligger nr 34, till höger syns gaveln på nr 32 och gaveln på Gråbergsskolan nr 30. På andra sidan gatan ligger nr 37 och nr 35. Till vänster om nr 37 går Krokstigen in och till höger om nr 35 har vi Seglaregatan.

För att komma närmare nr 35, klicka på huset. För att titta in på gården till nr 37 och kanske fortsätta in på Krokstigen, klicka på huset. Klicka på Gråbergsskolans gavel för att komma dit. För att fortsätta uppför *Gråbergsgatan, klicka på huset till höger om Seglaregatans infart. För att komma till *Gråbergsgatan 41, klicka i vänsterkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 22 december 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här