KARL JOHANSGATAN 106 KRAEFTSKA gården 1R:100 och 108 Fredricksonska gården 1R:98,99
1R:100, tomten Freden, här hade fabrikören Axel Forsberg kontorslokaler. Huset hade ursprungligen två flyglar, som revs när Karl Johansgatan breddades. I den östra flygeln fanns en kortvaruaffär, i den västra var någon tid en polisstation inrymd.

1R:99, 98, tomterna Bromanstrand och Phoenix, inne på gården fanns en mycket anlitad segelsömmareverkstad.

För att komma in på gården till 108 klicka på porten, för att fortsätta Karl Johansgatan österut, klicka i vänsterkant, åt andra hållet klicka i högerkant.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här