SLOTTSSKOGSGATAN/*Gråbergsgatan
Majornas 1R:77, 78.
För att se vänsterhuset klicka i vänsterkant, för att starta promenaden uppför Gråbergsgatans vänstra sida klicka till vänster på gatan. För att fortsätta uppför Gråbergsgatans högra sida klicka höger på gatan. För att se högerhuset klicka i högerkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 22 december 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här