SLOTTSSKOGSGATAN,
Majornas 1R:57 o 56, tomten Jägersdorf till vänster.Tomten Jägersdorf har givit namn åt Jægerdorffsplatsen. (Tala om att krångla till något enkelt!) Husen låg på gatans västra sida, nr 57 låg mitt för nuvarande Kustroddaregatan. För att se baksidan, klicka på respektive hus. För att fortsätta Slottsskogsgatan söderut, klicka i vänsterkant, åt andra hållet klicka i högerkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 31 oktober 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här