Styrelse 2018


Ordförande:
Urban Börjesson Tel. 28 87 21, 0705-28 87 21
Vice Ordförande:
Kjell Andersson Tel. 0737-24 30 63
Sekreterare:
Tommie Lundqvist Tel. 42 14 09
Kassör:
Ulf Stålby Tel. 29 24 97
Vice Sekreterare:
Johan Lundin Tel. 0704-66 55 87
Vice Kassör:
Rune Stenberg Tel. 0702-86 10 70
Klubbmästare:
Urban Börjesson Tel. 28 87 21, 0705-28 87 21

Styrelsesuppleanter:
Gerhard Ardfors Tel. 0702-51 58 99
Bernt Brundin Tel. 0739-10 55 77
Åke Lindegart Tel. 12 27 12

Arkivarie:
Tommie Lundqvist Tel. 42 14 09
Biträdande Arkivarie:
Johan Lundin Tel. 0704-66 55 87

 

Kontakt:
Föreningen Gamla Majgrabbar
Pölgatan 9, 414 60 Göteborg
eller mail till info@majgrabbar.se
Tel. 031-24 61 61