Gator och platser i Majorna

Gator med inlagda bilder är markerade med fetstil.
Gator som utgått eller fått ny placering har markerats med asterisk "*" före namnet.
Gator med inlagda kartor är markerade med (K) efter namnet.
Sakuppgifter har bl.a hämtats från "Greta Baum: Göteborgs gatunamn 1621 t o m. 2000" samt "Axel Rosén: Det forna Majorna i ord och bild".