Föreningen Gamla Majgrabbar

Föreningen bildades 1952 och har cirka 600 medlemmar.

Vi har till uppgift att bereda våra medlemmar tillfälle att under värdiga former sammanträffa för att förmedla upplevelser, livserfarenheter och hörsägner, främst från stadsdelen Majorna. Vidare, att verka för gott kamratskap och till ett allmänt utvidgat kulturellt intresse. (Föreningens stadgar § 1)
Till Majorna räknar vi också Kungsladugård och Sandarna som ursprungligen ingick i Majorna, men blev egna stadsdelar i början av 1900-talet.
För att i någon mån leva upp till detta förpliktigande mål, samlas vi en gång i månaden till klubbaftnar, dit vi brukar bjuda in intressanta berättare eller underhållare. Måndag samt onsdag till fredag träffas vi i vår klubbstuga Gavanna på Pölgatan 9 i Gathenhielmska Kulturreservatet, för lite tjôt över en fika. Vi gör bussutflykter, bjuder in till Reservatets dag och Jul i Reservatet, firar Gökotta m.m.
Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Då får Du förutom trevlig samvaro med andra majgrabbar även vår årliga tidning som kommer i juletid och medlemstidningen Nya GAVANNA-bladet.
Vill Du ansöka om medlemskap, hör av dig till 031-24 61 61 så skickar vi en medlemsansökan!

Kontakt:
Föreningen Gamla Majgrabbar
Pölgatan 9, 414 60 Göteborg
info@majgrabbar.se
Tel. 031-24 61 61