Välkommen
till
Föreningen Gamla Majgrabbar

Föreningen bildades 1952 och har 818 medlemmar 1 jan. 2014.

Vi har till uppgift att bereda våra medlemmar tillfälle att under värdiga former sammanträffa för att förmedla upplevelser,
livserfarenheter och hörsägner, främst från stadsdelen Majorna. Vidare, att verka för gott kamratskap och till ett allmänt
utvidgat kulturellt intresse.(Föreningens stadgar § 1).
Till Majorna räknar vi också Kungsladugård och Sandarna som ursprungligen ingick i Majorna, men blev egna stadsdelar i
början av 1900-talet.

För att i någon mån leva upp till detta förpliktigande mål, samlas vi en gång i månaden i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget
till klubbaftnar, dit vi brukar bjuda in intressanta berättare eller underhållare. Måndag till fredag träffas vi i Vårt hem,
Gavanna på Pölgatan 9 i Gathenhielmska Kulturreservatet, för lite tjôt över en fika. I juni brukar vi göra en dagsutflykt i
Västsverige. Kristi Himmelfärdsdag har vi Gökotta vid (vid regn i) Gavanna. Klicka på adresserna här till vänster, så får Du
veta mera.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Då får Du förutom trevlig samvaro med andra majgrabbar även vår Jultidning och
medlemstidningen Nya GAVANNA-bladet.
Vill Du ansöka om medlemskap, så ring till Gavanna 031 - 24 61 61 vardagar 10-12 så skickar vi medlemsansökan!
Du kan också

skriva ett e- till vår adress "info(a)majgrabbar.se"