Välkommen till
Föreningen Gamla Majgrabbar och
Majorna i våra
hjärtan

Vill Du veta mer om vår förening, klicka här:
Klappar också Ditt hjärta för Majorna, klicka här:

 

Sammankomster hålles tisdagar kl. 11-13 i SK Argos klubbstuga, Ekedalsgatan 26 om inget annat anges.SK Argos klubbstuga, Ekedalsgatan 26

 

Program 2024

Tisdag 16 april: Vårmöte
Jan Dellheden berättar om sina militärhistoriska minnen
Jan som numera är pensionär, och som har tjänstgjort i Försvarsmakten som marinofficer, beskriver sin levnadshistoria i Försvarsmakten. En resa som går från en livlig skolpojke via 7 år i Kustartilleriet till 31 år inom Marinflyget och därefter en mjuklandning i 7 år vid Aeroseum.

Tisdag 21 maj: Klubbmöte

Söndag 1 september: Reservatets dag

Tisdag 17 september: Klubbmöte

Tisdag 22 oktober: Höstmöte

Tisdag 19 november: Klubbmöte

Lördag 7 december: Jul i Reservatet

Tisdag 17 december: Klubbmöte


 Vill Du besöka Gamla Majtösers Förening, klicka här:

Vill Du gå på KINNE, klicka nedan:

En bild som visar utomhus, byggnad, väg, gata

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar utomhus, byggnad, tecken, gata

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar text, whiteboardtavla

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Kontakt:
Föreningen Gamla Majgrabbar
Pölgatan 9, 414 60 Göteborg
info@majgrabbar.se
Tel. 031-24 61 61